Next MasterMind Group Starting on the 8th of October. Register here

Животинските движения и влиянието им върху функционалното движение, обема на движение, мускулната сила и издръжливостта

28 април, 2023 /Анилина Димитрова

Време за четене 4 минути

Животинските Движения И Влиянието Им Върху Функционалното Движение, Обема На Движение, Мускулната Сила И Издръжливостта

28 април, 2023 /Анилина Димитрова

Време за четене 4 минути

Животинските Движения И Влиянието Им Върху Функционалното Движение,
Обема На Движение,
Мускулната Сила И Издръжливостта

28 април, 2023 /Анилина Димитрова

Време за четене 4 минути

Picture from: https://gmb.io/joint-mobility/

Picture of Анилина Димитрова

Анилина Димитрова

Movement Coach And Manager

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]
Picture of Анилина Димитрова

Анилина Димитрова

Movement Coach And Manager

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]
Picture of Анилина Димитрова

Анилина Димитрова

Movement Coach And Manager

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Движението в природата е неизбежна и неразделна част от организираната система на живота. В тази система, животните играят критична роля като изпълнители в една голяма симфония от движения. Но какво можем да научим от тези движения и какво е значението им за нашите собствени тела?

Нови изследвания в областта на биомеханиката и биологията ни показват, че животинските движения имат голямо влияние върху функционалността на човешкото тяло. В тази статия ще разгледаме едно от последните изследвания в тази област и ще се фокусираме върху информацията, която то ни предоставя. Това ни дава възможност да разберем какво можем да научим от животинските движения и как можем да ги използваме за подобряване на нашето собствено здраве.

Вече сме писали няколко статии с подробно описание на някои от най-известните животински движения и с какво допринасят те към нашата спортна рутина или към едно по-способно и движещо се с лекота тяло.

Статии (ще е супер ако ни изпратите някое видео, в което изпробвате някое от тези движения):

Мечка- https://doychzone.com/locomotor-movements/

Жаба- https://doychzone.com/frogger-exercise/

Рак- https://doychzone.com/crab-walk/

Ефектите от нова програма, включваща животински движения върху функционалното движение, обема на движение, мускулната сила и издръжливостта

Buxton JD, Prins PJ, Miller MG, Moreno A, Welton GL, Atwell AD, Talampas TR, Elsey GE. The Effects of a Novel Quadrupedal Movement Training Program on Functional Movement, Range of Motion, Muscular Strength, and Endurance. J Strength Cond Res. 2020 Oct 5. doi: 10.1519/JSC.0000000000003818. Epub ahead of print. PMID: 33021583.

В скорошно проучване, 44 физически активни студенти бяха разделени на две групи, като едната от тях добави 60 минутна (два пъти седмично) програма с животински движения към своята редовна физическа активност. Целта на проучването беше да изследва ефектите на животинските движения (ЖД) върху гъвкавостта, функционалното движение, динамичното балансиране, мускулната сила и издръжливостта.

Резултатите показаха значителни подобрения в групата, тренираща с животински движения, по отношение на функционалното движение и активния обхват. Те постигнаха значителен прогрес във флексията (сгъването) на ханша, латералната ротация (странично извиване) на ханша и разширяването на раменния пояс в сравнение с другата група.

Животинските движения не само могат да предизвикат тялото ви по нови начини, но също така могат да добавят забавен и креативен елемент към вашата тренировъчна рутина. Започнете с основни движения като мечката и след това се предизвикайте с движения като рака, например. Тялото ви ще ви благодари за предизвикателството и подобрената способност за движение.

Фиг. 1 Обобщени резултати от проучването

_________________________________________

В бъдеще ще продължим да споделяме с вас още проучвания, които доказват невероятните ползи на животинските движения.

До скоро от нас!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Движението в природата е неизбежна и неразделна част от организираната система на живота. В тази система, животните играят критична роля като изпълнители в една голяма симфония от движения. Но какво можем да научим от тези движения и какво е значението им за нашите собствени тела?

Нови изследвания в областта на биомеханиката и биологията ни показват, че животинските движения имат голямо влияние върху функционалността на човешкото тяло. В тази статия ще разгледаме едно от последните изследвания в тази област и ще се фокусираме върху информацията, която то ни предоставя. Това ни дава възможност да разберем какво можем да научим от животинските движения и как можем да ги използваме за подобряване на нашето собствено здраве.

Вече сме писали няколко статии с подробно описание на някои от най-известните животински движения и с какво допринасят те към нашата спортна рутина или към едно по-способно и движещо се с лекота тяло.

Статии (ще е супер ако ни изпратите някое видео, в което изпробвате някое от тези движения):

Мечка- https://doychzone.com/locomotor-movements/

Жаба- https://doychzone.com/frogger-exercise/

Рак- https://doychzone.com/crab-walk/

Ефектите от нова програма, включваща животински движения върху функционалното движение, обема на движение, мускулната сила и издръжливостта


Buxton JD, Prins PJ, Miller MG, Moreno A, Welton GL, Atwell AD, Talampas TR, Elsey GE. The Effects of a Novel Quadrupedal Movement Training Program on Functional Movement, Range of Motion, Muscular Strength, and Endurance. J Strength Cond Res. 2020 Oct 5. doi: 10.1519/JSC.0000000000003818. Epub ahead of print. PMID: 33021583.

В скорошно проучване, 44 физически активни студенти бяха разделени на две групи, като едната от тях добави 60 минутна (два пъти седмично) програма с животински движения към своята редовна физическа активност. Целта на проучването беше да изследва ефектите на животинските движения (ЖД) върху гъвкавостта, функционалното движение, динамичното балансиране, мускулната сила и издръжливостта.

Резултатите показаха значителни подобрения в групата, тренираща с животински движения, по отношение на функционалното движение и активния обхват. Те постигнаха значителен прогрес във флексията (сгъването) на ханша, латералната ротация (странично извиване) на ханша и разширяването на раменния пояс в сравнение с другата група.

Животинските движения не само могат да предизвикат тялото ви по нови начини, но също така могат да добавят забавен и креативен елемент към вашата тренировъчна рутина. Започнете с основни движения като мечката и след това се предизвикайте с движения като рака, например. Тялото ви ще ви благодари за предизвикателството и подобрената способност за движение.

Фиг. 1 Обобщени резултати от проучването

_________________________________________

В бъдеще ще продължим да споделяме с вас още проучвания, които доказват невероятните ползи на животинските движения.

До скоро от нас!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Движението в природата е неизбежна и неразделна част от организираната система на живота. В тази система, животните играят критична роля като изпълнители в една голяма симфония от движения. Но какво можем да научим от тези движения и какво е значението им за нашите собствени тела?

Нови изследвания в областта на биомеханиката и биологията ни показват, че животинските движения имат голямо влияние върху функционалността на човешкото тяло. В тази статия ще разгледаме едно от последните изследвания в тази област и ще се фокусираме върху информацията, която то ни предоставя. Това ни дава възможност да разберем какво можем да научим от животинските движения и как можем да ги използваме за подобряване на нашето собствено здраве.

Вече сме писали няколко статии с подробно описание на някои от най-известните животински движения и с какво допринасят те към нашата спортна рутина или към едно по-способно и движещо се с лекота тяло.

Статии (ще е супер ако ни изпратите някое видео, в което изпробвате някое от тези движения):

Мечка- https://doychzone.com/locomotor-movements/

Жаба- https://doychzone.com/frogger-exercise/

Рак- https://doychzone.com/crab-walk/

Ефектите от нова програма, включваща животински движения върху функционалното движение, обема на движение, мускулната сила и издръжливостта

Buxton JD, Prins PJ, Miller MG, Moreno A, Welton GL, Atwell AD, Talampas TR, Elsey GE. The Effects of a Novel Quadrupedal Movement Training Program on Functional Movement, Range of Motion, Muscular Strength, and Endurance. J Strength Cond Res. 2020 Oct 5. doi: 10.1519/JSC.0000000000003818. Epub ahead of print. PMID: 33021583.

В скорошно проучване, 44 физически активни студенти бяха разделени на две групи, като едната от тях добави 60 минутна (два пъти седмично) програма с животински движения към своята редовна физическа активност. Целта на проучването беше да изследва ефектите на животинските движения (ЖД) върху гъвкавостта, функционалното движение, динамичното балансиране, мускулната сила и издръжливостта.

Резултатите показаха значителни подобрения в групата, тренираща с животински движения, по отношение на функционалното движение и активния обхват. Те постигнаха значителен прогрес във флексията (сгъването) на ханша, латералната ротация (странично извиване) на ханша и разширяването на раменния пояс в сравнение с другата група.

Животинските движения не само могат да предизвикат тялото ви по нови начини, но също така могат да добавят забавен и креативен елемент към вашата тренировъчна рутина. Започнете с основни движения като мечката и след това се предизвикайте с движения като рака, например. Тялото ви ще ви благодари за предизвикателството и подобрената способност за движение.

Фиг. 1 Обобщени резултати от проучването

_________________________________________

В бъдеще ще продължим да споделяме с вас още проучвания, които доказват невероятните ползи на животинските движения.

До скоро от нас!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Scroll to Top

Anilina

The Marketing Dynamo & Action Hero:
She Makes Things Happen!

Ani is the go-getter we all wish we were. Forget boardroom jargon; she’s in the trenches making sure our wellness dreams become your reality. Ani turns marketing mumbo jumbo into magic, all while rocking DNA-based coaching and Animal Flow like a pro.