Next MasterMind Group Starting on the 8th of October. Register here

Хармония и Виталност на... върха на пръстите!

29 юли, 2022 /Веселин Михайлов

Време за четене 4 минути

Хармония и Виталност на... върха на пръстите!

29 юли, 2022 /Веселин Михайлов

Време за четене 4 минути

Хармония и Виталност на... върха на пръстите!

29 юли, 2022 /Веселин Михайлов

Време за четене 4 минути

Picture of Веселин Михайлов

Веселин Михайлов

Интегрален Трансформативен Коуч

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]
Picture of Веселин Михайлов

Веселин Михайлов

Интегрален Трансформативен Коуч

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

В непрекъснато ускоряващата се динамика на живота става все по-наложително и необходимо да прилагаме различни инструменти за самопомощ.

Тъй като и личното ни време има тенденция да намалява, се стремим да оптимизираме процесите на житейските си преживявания, за да поддържаме удовлетворение и изява на носения потенциал.

Различните форми на стрес неутолимо ни бомбандират от околната среда (но и не само), което води со ескалиране на менталната активност, нервната и емоционалната система… освен ако не предприемем конкретни стъпки за балансиране и вътрешно центриране.

На едно от обученията ми демонстрирах техниката върху участничка, насочена към проблеми с дишането при настъпили деформации в носа, следствие на насочена физическа агресия върху нея. Въпреки видимото изкривяване на носните пътища, настъпи подобрение в нейното дишане, в следствие на трансформиране на емоциите на гняв и „защо на мен“, появили се на повърхността, във връзка с инцидента.

Демонстрацията продължи около 5-6 минути, когато накрая тя усети, че ръката й, трудно подвижна от рамото, се отпусна и възстанови. След повече от месец, тя дойде и на друго обучение, показвайки с радост освободената от травма ръка, без да сме работили конкретно върху нея – един от положителните странични ефекти когато се въстанови вътрешната хармония.

Коя е конкретната техника, която е винаги на наше разположение… на върха на пръстите?

ТЕС (техники за емоционална свобода), нарича се още и меридианен подход, тъй като съчетава в себе си хилядолетното познание от древния изток, свързано с балансиране на меридианната енергийна система на тялото. С тази разлика, че не се използват игли за стимулирането на акупунктурни точки, а силата е … на върха на пръстите.

Поради тази причина, жаргонно се нарича и техника чрез потупване или барабанене, тъй като активирането става чрез докосване с върха на пръстите на определени аку-точки в лесно усвоим логаритъм. Хубавото е, че не е необходимо човек да е запознат с меридианната система, за да усвои техниката.

Изследванията показват, че в повече от 80% от случаите на оплаквания и възникнали симптоми има прикачен емоционален компонент. Когато адресираме този емоционален пласт, тогава човек би могъл да подобри състоянието си в посока на хармонизиране.

Имах клиенти (мъж и жена) с предизвикателсво, свързано със забременяване.

Въпреки, многото изследвания, предписани хормони и лечение, проблемът си оставаше на лице. Когато трансформирахме травми от миналото и при двамата с изразена емоция на тъга и чувство на загуба, жената зачена и в момента се радват на щастливо семейство.

А методът на балансиране е един и същ – чрез потупване с върха на пръстите.

Стресът се натрупва в тялото, а клетката има памет и способност да складира емоции и травмиращи фрагменти. Когато това премине определено ниво и капката прелее би могло да се изяви в тялото ни като симптом, на който да обърнем внимание. Сякаш нашата система ни изпраща сигнал да погледнем и да изследваме какво пропускаме и води до проявения дисбаланс. Така имаме възможност да се вгледаме в своите, мисли, емоционални реакци и поведение и отваряме пътя да осъзнаем ценен урок, който често е причинен от неприемане.

Затова и основната идея на техниката е насочена към себе-приемане.

ТЕС (EFT) техника – Енергийна Психология в действие – Емоционална Свобода/ ЗДРАВЕ

Друга моя клиентка страдаше от силно безпокойство, което въпреки предписаните
медикаменти не се подобряваше и се изявяваше в нейното ежедневие, не и позволяваше да се отпусне и  да има добър сън.

След като адресирахме тази тревожност, тя ни отведе в корена на проблема, което се оказаха травми от детството със силни емоции на вина и тъга. Започнахме балансиране със същия алгоритъм с върха на пръстите и интензитетът на тревожността започна да намалява. Тя се научи и започна да прилага техниката в ежедневието си и хроничното безпокойство намаля драстично, което автоматично доведе до своята противоположност – спокойствие.

Техника за Емоционална Свобода [ТЕС] за ТЪГА – Емоционална ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

_________________________________________

 • Наблюденията показват, че ако техниката само се покаже на млад човек и той я приложи върху себе си чисто механично (без много задълбочаване или вяра) би могло да има около 50% ефективност.
 • Ако човек я усвои и спазва основните принципи, ефективността би могла
  да се увеличи към 80%.
 • А ако специалист в областта приложи и доза творчество като майсторски е изградил умения, използвайки интуиция, тогава ефективността нараства над
  95%.

В следващата статия ще отидем и в конкретиката на самото изпълнение на потупване с върха на пръстите!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

В непрекъснато ускоряващата се динамика на живота става все по-наложително и необходимо да прилагаме различни инструменти за самопомощ.

Тъй като и личното ни време има тенденция да намалява, се стремим да оптимизираме процесите на житейските си преживявания, за да поддържаме удовлетворение и изява на носения потенциал.

Различните форми на стрес неутолимо ни бомбандират от околната среда (но и не само), което води со ескалиране на менталната активност, нервната и емоционалната система… освен ако не предприемем конкретни стъпки за балансиране и вътрешно центриране.

На едно от обученията ми демонстрирах техниката върху участничка, насочена към проблеми с дишането при настъпили деформации в носа, следствие на насочена физическа агресия върху нея. Въпреки видимото изкривяване на носните пътища, настъпи подобрение в нейното дишане, в следствие на трансформиране на емоциите на гняв и „защо на мен“, появили се на повърхността, във връзка с инцидента.

Демонстрацията продължи около 5-6 минути, когато накрая тя усети, че ръката й, трудно подвижна от рамото, се отпусна и възстанови. След повече от месец, тя дойде и на друго обучение, показвайки с радост освободената от травма ръка, без да сме работили конкретно върху нея – един от положителните странични ефекти когато се въстанови вътрешната хармония.

Коя е конкретната техника, която е винаги на наше разположение… на върха на пръстите?

ТЕС (техники за емоционална свобода), нарича се още и меридианен подход, тъй като съчетава в себе си хилядолетното познание от древния изток, свързано с балансиране на меридианната енергийна система на тялото. С тази разлика, че не се използват игли за стимулирането на акупунктурни точки, а силата е … на върха на пръстите.

Поради тази причина, жаргонно се нарича и техника чрез потупване или барабанене, тъй като активирането става чрез докосване с върха на пръстите на определени аку-точки в лесно усвоим логаритъм. Хубавото е, че не е необходимо човек да е запознат с меридианната система, за да усвои техниката.

Изследванията показват, че в повече от 80% от случаите на оплаквания и възникнали симптоми има прикачен емоционален компонент. Когато адресираме този емоционален пласт, тогава човек би могъл да подобри състоянието си в посока на хармонизиране.

Имах клиенти (мъж и жена) с предизвикателсво, свързано със забременяване.

Въпреки, многото изследвания, предписани хормони и лечение, проблемът си оставаше на лице. Когато трансформирахме травми от миналото и при двамата с изразена емоция на тъга и чувство на загуба, жената зачена и в момента се радват на щастливо семейство.

А методът на балансиране е един и същ – чрез потупване с върха на пръстите.

Стресът се натрупва в тялото, а клетката има памет и способност да складира емоции и травмиращи фрагменти. Когато това премине определено ниво и капката прелее би могло да се изяви в тялото ни като симптом, на който да обърнем внимание. Сякаш нашата система ни изпраща сигнал да погледнем и да изследваме какво пропускаме и води до проявения дисбаланс. Така имаме възможност да се вгледаме в своите, мисли, емоционални реакци и поведение и отваряме пътя да осъзнаем ценен урок, който често е причинен от неприемане.

Затова и основната идея на техниката е насочена към себе-приемане.

ТЕС (EFT) техника – Енергийна Психология в действие – Емоционална Свобода/ ЗДРАВЕ

Друга моя клиентка страдаше от силно безпокойство, което въпреки предписаните
медикаменти не се подобряваше и се изявяваше в нейното ежедневие, не и позволяваше да се отпусне и  да има добър сън.

След като адресирахме тази тревожност, тя ни отведе в корена на проблема, което се оказаха травми от детството със силни емоции на вина и тъга. Започнахме балансиране със същия алгоритъм с върха на пръстите и интензитетът на тревожността започна да намалява. Тя се научи и започна да прилага техниката в ежедневието си и хроничното безпокойство намаля драстично, което автоматично доведе до своята противоположност – спокойствие.

Техника за Емоционална Свобода [ТЕС] за ТЪГА – Емоционална ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

_________________________________________

 • Наблюденията показват, че ако техниката само се покаже на млад човек и той я приложи върху себе си чисто механично (без много задълбочаване или вяра) би могло да има около 50% ефективност.
 • Ако човек я усвои и спазва основните принципи, ефективността би могла
  да се увеличи към 80%.
 • А ако специалист в областта приложи и доза творчество като майсторски е изградил умения, използвайки интуиция, тогава ефективността нараства над
  95%.

В следващата статия ще отидем и в конкретиката на самото изпълнение на потупване с върха на пръстите!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

В непрекъснато ускоряващата се динамика на живота става все по-наложително и необходимо да прилагаме различни инструменти за самопомощ.

Тъй като и личното ни време има тенденция да намалява, се стремим да оптимизираме процесите на житейските си преживявания, за да поддържаме удовлетворение и изява на носения потенциал.

Различните форми на стрес неутолимо ни бомбандират от околната среда (но и не само), което води со ескалиране на менталната активност, нервната и емоционалната система… освен ако не предприемем конкретни стъпки за балансиране и вътрешно центриране.

На едно от обученията ми демонстрирах техниката върху участничка, насочена към проблеми с дишането при настъпили деформации в носа, следствие на насочена физическа агресия върху нея. Въпреки видимото изкривяване на носните пътища, настъпи подобрение в нейното дишане, в следствие на трансформиране на емоциите на гняв и „защо на мен“, появили се на повърхността, във връзка с инцидента.

Демонстрацията продължи около 5-6 минути, когато накрая тя усети, че ръката й, трудно подвижна от рамото, се отпусна и възстанови. След повече от месец, тя дойде и на друго обучение, показвайки с радост освободената от травма ръка, без да сме работили конкретно върху нея – един от положителните странични ефекти когато се въстанови вътрешната хармония.

Коя е конкретната техника, която е винаги на наше разположение… на върха на пръстите?

ТЕС (техники за емоционална свобода), нарича се още и меридианен подход, тъй като съчетава в себе си хилядолетното познание от древния изток, свързано с балансиране на меридианната енергийна система на тялото. С тази разлика, че не се използват игли за стимулирането на акупунктурни точки, а силата е … на върха на пръстите.

Поради тази причина, жаргонно се нарича и техника чрез потупване или барабанене, тъй като активирането става чрез докосване с върха на пръстите на определени аку-точки в лесно усвоим логаритъм. Хубавото е, че не е необходимо човек да е запознат с меридианната система, за да усвои техниката.

Изследванията показват, че в повече от 80% от случаите на оплаквания и възникнали симптоми има прикачен емоционален компонент. Когато адресираме този емоционален пласт, тогава човек би могъл да подобри състоянието си в посока на хармонизиране.

Имах клиенти (мъж и жена) с предизвикателсво, свързано със забременяване.

Въпреки, многото изследвания, предписани хормони и лечение, проблемът си оставаше на лице. Когато трансформирахме травми от миналото и при двамата с изразена емоция на тъга и чувство на загуба, жената зачена и в момента се радват на щастливо семейство.

А методът на балансиране е един и същ – чрез потупване с върха на пръстите.

Стресът се натрупва в тялото, а клетката има памет и способност да складира емоции и травмиращи фрагменти. Когато това премине определено ниво и капката прелее би могло да се изяви в тялото ни като симптом, на който да обърнем внимание. Сякаш нашата система ни изпраща сигнал да погледнем и да изследваме какво пропускаме и води до проявения дисбаланс. Така имаме възможност да се вгледаме в своите, мисли, емоционални реакци и поведение и отваряме пътя да осъзнаем ценен урок, който често е причинен от неприемане.

Затова и основната идея на техниката е насочена към себе-приемане.

ТЕС (EFT) техника – Енергийна Психология в действие – Емоционална Свобода/ ЗДРАВЕ

Друга моя клиентка страдаше от силно безпокойство, което въпреки предписаните
медикаменти не се подобряваше и се изявяваше в нейното ежедневие, не и позволяваше да се отпусне и  да има добър сън.

След като адресирахме тази тревожност, тя ни отведе в корена на проблема, което се оказаха травми от детството със силни емоции на вина и тъга. Започнахме балансиране със същия алгоритъм с върха на пръстите и интензитетът на тревожността започна да намалява. Тя се научи и започна да прилага техниката в ежедневието си и хроничното безпокойство намаля драстично, което автоматично доведе до своята противоположност – спокойствие.

Техника за Емоционална Свобода [ТЕС] за ТЪГА – Емоционална ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

_________________________________________

 • Наблюденията показват, че ако техниката само се покаже на млад човек и той я приложи върху себе си чисто механично (без много задълбочаване или вяра) би могло да има около 50% ефективност.
 • Ако човек я усвои и спазва основните принципи, ефективността би могла
  да се увеличи към 80%.
 • А ако специалист в областта приложи и доза творчество като майсторски е изградил умения, използвайки интуиция, тогава ефективността нараства над
  95%.

В следващата статия ще отидем и в конкретиката на самото изпълнение на потупване с върха на пръстите!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Scroll to Top

Anilina

The Marketing Dynamo & Action Hero:
She Makes Things Happen!

Ani is the go-getter we all wish we were. Forget boardroom jargon; she’s in the trenches making sure our wellness dreams become your reality. Ani turns marketing mumbo jumbo into magic, all while rocking DNA-based coaching and Animal Flow like a pro.