Next MasterMind Group Starting on the 8th of October. Register here

Показателят на здравето

26 април, 2022 /Анилина Димитрова

Време за четене 6 минути

Показателят на здравето

26 април, 2022 /Анилина Димитрова

Време за четене 6 минути

Показателят на здравето

26 април, 2022 /Анилина Димитрова

– Време за четене 6 минути –

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Живеем във времена, в които постоянно биваме атакувани от различни стресори, на които тялото ни реагира с два сигнала- един за действие/реакция и друг за спирачка. Кой от двата сигнала надделява определя как ние се справяме с нещата, които връхлитат тялото ни физически и емоционално.

Преди хиляди години стресът би означавал средство за оцеляване, а днес – основен източник на болести (с някои изключения, в които стресът все още си има своята положителна роля).

Знаете ли, че стресът е в тясна връзка с показателя HRV (heart rate variability), който ни показва каква е нашата готовност за предстоящи задачи и дали сме успели да се възстановим от извършени такива.

Ако аз мога да избера само едно измерване, за да оценя своето здраве и физическа форма, бих избрала вариабилността на сърдечната честота (HRV).

Photo: https://www.hrv4training.com/

Photo: https://www.hrv4training.com/

Първо, HRV беше сложно звучащ термин. След това се превърна в интересна тема за четене, а сега е нещо, с което работя всеки ден. Радвам се, че научих за този параметър на този етап от живота си и същевременно ме е яд, че много малко хора в България говорят за него. Поради тази причина реших да дам гласност на нещо толкова важно.

Вариабилността на сърдечната честота пряко ни показва състоянието на автономната ни нервна система, което от своя страна ни показва дали сме в оптимално здраве.


Искам да ви кажа какви къмсметлии сме нашето поколение по отношение технологичните преимущества, които имаме. До скоро този параметър се е използвал предимно от екипи на супер елитни спортисти с помоща на скъпи уреди в специализирани лаборатории, а аз днес сутринта направих такова измерване от леглото с камерата на телефона си.

Какво всъщност е вариабилността на сърдечната честота?

Ще ви обясня с пример:
ако ние имаме 60 пулс, то сърцето ни е ударило 60 пъти в съответната минута. Интервалът между всеки един удар обаче е бил различен и именно тази разлика е нещото, което ще разглеждаме.
…. разликата във времето между ударите на сърцето

Няколко реда по-нагоре споменах, че този индикатор ни показва състоянието на автономната ни/вегетативна нервна система. Предполагам знаете, че това е тази система на тялото ни, която регулира вътрешните органи и също така всички рефлекторни функции в организма (тоест всичко онова, което ние не можем да контролираме… или можем). Вегетативната ни система се разделя на два дяла и това са симпатикус и парасимпатикус, които имат коренно противоположна роля в организма ни.

  • Симпатичната система (fight or flight– бий се или бягай)) е тази, която потготвя нашето тяло за действие.
  • Парасимпатичната (rest & digest – почивай и усвоявай) от своя страна отпуска тялото и удря спирачката на каквото й да бушува в нас.

*надявам се умствено да се върнахте към първите редове на статията

Photo: https://imotions.com/blog/nervous-system/

HRV се регулира от парасимпатичния бранш на автономната ни нервна система. Следователно, измервайки HRV ние можем да проследим как нашето тяло се справя със запазване на баланса при наличие на различни стресори (тренировка, работа и др.). Ако стойностите на HRV намалят това означава, че дейността на парасимпатичната система е затормозена и ние не сме в състояние да успокоим тялото си, да му дадем нужната почивка и че в тялото ни има наличен стрес, който ни пречи да се върнем към баланс (хомеостаза).

Откъде се появява разликата във времето между ударите на сърцето?

Този параметър произхожда от непрестанните сигнали на симпатикус и парасимпатикус. Ако ние сме в състояние на хомеостаза (баланс), нашето сърце получава сигнали да бие по-бавно от парасимпатиковата система и да бие по-бързо от симпатиковата система. Ако сме здрави, в оптимална кондиция и способни на адаптация, нашето HRV ще е високо и обратно- ако сме болни, невъзстановили, стресирани.. то показателят ще е нисък.

*слагам червена точка тук, защото има ситуации, в които имаме прекалено високо HRV, което също можем да възприемем за лош индикатор. Също, ако HRV e ниско по време на състезание или тренировка, това е нормално.

Досега разбрахме връзката на този параметър с вегетатичната система и сърцето. Дотук няма нещо, което ние съзнателно да използваме, за да променим числото на HRV. И затова дойде време да си поговорим за дишането. 

Когато ние си поемем въздух, когато вдишаме, ние активираме симпатиковия дял на вегетативната нервна система. Издишвайки обаче се активира парасимаптикус. Тук трябва да ни светне лампичката, че ако вдишванията са повече и/или по-дълги като времетраене от издишванията ние възбуждаме тялото си и то получава сигнала бий се или бягай. 

Променяйки дешането си така, че издишванията да са по-продължителни, ние успокояваме нервната си ситема и намаляме пулса си- нещо ключово в стресовите ситуации, в които всеки от нас попада.

.

.

.

В следваща статия ще си говорим за различни дихателни техники, които можем да използваме, за да увеличим нашето HRV.

Нашето тяло има много какво да ни каже за нещата, които му причиняваме и ако започнем да си говорим на един език с него, пътят ни към здравето и дълголетието няма да изглежда толкова труден.

 

До следващия път!

 

Любопитно: знаете ли, че друг начин да “измерим” HRV e силата, с която можем да стиснем с пръстите на ръката си?
Интересен факт: по време на тренирвока и особено на високоинтензивна такава нашия пулс рязко скача и в този момент нашето HRV може да достигне близо до 0

Живеем във времена, в които постоянно биваме атакувани от различни стресори, на които тялото ни реагира с два сигнала- един за действие/реакция и друг за спирачка. Кой от двата сигнала надделява определя как ние се справяме с нещата, които връхлитат тялото ни физически и емоционално.

Преди хиляди години стресът би означавал средство за оцеляване, а днес – основен източник на болести (с някои изключения, в които стресът все още си има своята положителна роля).

Знаете ли, че стресът е в тясна връзка с показателя HRV (heart rate variability), който ни показва каква е нашата готовност за предстоящи задачи и дали сме успели да се възстановим от извършени такива.

Ако аз мога да избера само едно измерване, за да оценя своето здраве и физическа форма, бих избрала вариабилността на сърдечната честота (HRV).

Photo: https://www.hrv4training.com/

Първо, HRV беше сложно звучащ термин. След това се превърна в интересна тема за четене, а сега е нещо, с което работя всеки ден. Радвам се, че научих за този параметър на този етап от живота си и същевременно ме е яд, че много малко хора в България говорят за него. Поради тази причина реших да дам гласност на нещо толкова важно.

Вариабилността на сърдечната честота пряко ни показва състоянието на автономната ни нервна система, което от своя страна ни показва дали сме в оптимално здраве.

Искам да ви кажа какви къмсметлии сме нашето поколение по отношение технологичните преимущества, които имаме. До скоро този параметър се е използвал предимно от екипи на супер елитни спортисти с помоща на скъпи уреди в специализирани лаборатории, а аз днес сутринта направих такова измерване от леглото с камерата на телефона си.

Какво всъщност е вариабилността на сърдечната честота?

Ще ви обясня с пример:
ако ние имаме 60 пулс, то сърцето ни е ударило 60 пъти в съответната минута. Интервалът между всеки един удар обаче е бил различен и именно тази разлика е нещото, което ще разглеждаме.
…. разликата във времето между ударите на сърцето

Няколко реда по-нагоре споменах, че този индикатор ни показва състоянието на автономната ни/вегетативна нервна система. Предполагам знаете, че това е тази система на тялото ни, която регулира вътрешните органи и също така всички рефлекторни функции в организма (тоест всичко онова, което ние не можем да контролираме… или можем). Вегетативната ни система се разделя на два дяла и това са симпатикус и парасимпатикус, които имат коренно противоположна роля в организма ни.

  • Симпатичната система (fight or flight– бий се или бягай)) е тази, която потготвя нашето тяло за действие.
  • Парасимпатичната (rest & digest – почивай и усвоявай) от своя страна отпуска тялото и удря спирачката на каквото й да бушува в нас.

*надявам се умствено да се върнахте към първите редове на статията

Photo: https://imotions.com/blog/nervous-system/

HRV се регулира от парасимпатичния бранш на автономната ни нервна система. Следователно, измервайки HRV ние можем да проследим как нашето тяло се справя със запазване на баланса при наличие на различни стресори (тренировка, работа и др.). Ако стойностите на HRV намалят това означава, че дейността на парасимпатичната система е затормозена и ние не сме в състояние да успокоим тялото си, да му дадем нужната почивка и че в тялото ни има наличен стрес, който ни пречи да се върнем към баланс (хомеостаза).

Откъде се появява разликата във времето между ударите на сърцето?

Този параметър произхожда от непрестанните сигнали на симпатикус и парасимпатикус. Ако ние сме в състояние на хомеостаза (баланс), нашето сърце получава сигнали да бие по-бавно от парасимпатиковата система и да бие по-бързо от симпатиковата система. Ако сме здрави, в оптимална кондиция и способни на адаптация, нашето HRV ще е високо и обратно- ако сме болни, невъзстановили, стресирани.. то показателят ще е нисък.

*слагам червена точка тук, защото има ситуации, в които имаме прекалено високо HRV, което също можем да възприемем за лош индикатор. Също, ако HRV e ниско по време на състезание или тренировка, това е нормално.

Досега разбрахме връзката на този параметър с вегетатичната система и сърцето. Дотук няма нещо, което ние съзнателно да използваме, за да променим числото на HRV. И затова дойде време да си поговорим за дишането. 

Когато ние си поемем въздух, когато вдишаме, ние активираме симпатиковия дял на вегетативната нервна система. Издишвайки обаче се активира парасимаптикус. Тук трябва да ни светне лампичката, че ако вдишванията са повече и/или по-дълги като времетраене от издишванията ние възбуждаме тялото си и то получава сигнала бий се или бягай. 

Променяйки дешането си така, че издишванията да са по-продължителни, ние успокояваме нервната си ситема и намаляме пулса си- нещо ключово в стресовите ситуации, в които всеки от нас попада.

.

.

.

В следваща статия ще си говорим за различни дихателни техники, които можем да използваме, за да увеличим нашето HRV.

Нашето тяло има много какво да ни каже за нещата, които му причиняваме и ако започнем да си говорим на един език с него, пътят ни към здравето и дълголетието няма да изглежда толкова труден.

 

До следващия път!

 

Любопитно: знаете ли, че друг начин да “измерим” HRV e силата, с която можем да стиснем с пръстите на ръката си?
Интересен факт: по време на тренирвока и особено на високоинтензивна такава нашия пулс рязко скача и в този момент нашето HRV може да достигне близо до 0

Живеем във времена, в които постоянно биваме атакувани от различни стресори, на които тялото ни реагира с два сигнала- един за действие/реакция и друг за спирачка. Кой от двата сигнала надделява определя как ние се справяме с нещата, които връхлитат тялото ни физически и емоционално.

Преди хиляди години стресът би означавал средство за оцеляване, а днес – основен източник на болести (с някои изключения, в които стресът все още си има своята положителна роля).

Знаете ли, че стресът е в тясна връзка с показателя HRV (heart rate variability), който ни показва каква е нашата готовност за предстоящи задачи и дали сме успели да се възстановим от извършени такива.

Ако аз мога да избера само едно измерване, за да оценя своето здраве и физическа форма, бих избрала вариабилността на сърдечната честота (HRV).

Photo: https://www.hrv4training.com/

Първо, HRV беше сложно звучащ термин. След това се превърна в интересна тема за четене, а сега е нещо, с което работя всеки ден. Радвам се, че научих за този параметър на този етап от живота си и същевременно ме е яд, че много малко хора в България говорят за него. Поради тази причина реших да дам гласност на нещо толкова важно.

Вариабилността на сърдечната честота пряко ни показва състоянието на автономната ни нервна система, което от своя страна ни показва дали сме в оптимално здраве.

Искам да ви кажа какви къмсметлии сме нашето поколение по отношение технологичните преимущества, които имаме. До скоро този параметър се е използвал предимно от екипи на супер елитни спортисти с помоща на скъпи уреди в специализирани лаборатории, а аз днес сутринта направих такова измерване от леглото с камерата на телефона си.

Какво всъщност е вариабилността на сърдечната честота?

Ще ви обясня с пример:
ако ние имаме 60 пулс, то сърцето ни е ударило 60 пъти в съответната минута. Интервалът между всеки един удар обаче е бил различен и именно тази разлика е нещото, което ще разглеждаме.
…. разликата във времето между ударите на сърцето

Няколко реда по-нагоре споменах, че този индикатор ни показва състоянието на автономната ни/вегетативна нервна система. Предполагам знаете, че това е тази система на тялото ни, която регулира вътрешните органи и също така всички рефлекторни функции в организма (тоест всичко онова, което ние не можем да контролираме… или можем). Вегетативната ни система се разделя на два дяла и това са симпатикус и парасимпатикус, които имат коренно противоположна роля в организма ни.

  • Симпатичната система (fight or flight– бий се или бягай)) е тази, която потготвя нашето тяло за действие.
  • Парасимпатичната (rest & digest – почивай и усвоявай) от своя страна отпуска тялото и удря спирачката на каквото й да бушува в нас.

*надявам се умствено да се върнахте към първите редове на статията

Photo: https://imotions.com/blog/nervous-system/

HRV се регулира от парасимпатичния бранш на автономната ни нервна система. Следователно, измервайки HRV ние можем да проследим как нашето тяло се справя със запазване на баланса при наличие на различни стресори (тренировка, работа и др.). Ако стойностите на HRV намалят това означава, че дейността на парасимпатичната система е затормозена и ние не сме в състояние да успокоим тялото си, да му дадем нужната почивка и че в тялото ни има наличен стрес, който ни пречи да се върнем към баланс (хомеостаза).

Откъде се появява разликата във времето между ударите на сърцето?

Този параметър произхожда от непрестанните сигнали на симпатикус и парасимпатикус. Ако ние сме в състояние на хомеостаза (баланс), нашето сърце получава сигнали да бие по-бавно от парасимпатиковата система и да бие по-бързо от симпатиковата система. Ако сме здрави, в оптимална кондиция и способни на адаптация, нашето HRV ще е високо и обратно- ако сме болни, невъзстановили, стресирани.. то показателят ще е нисък.

*слагам червена точка тук, защото има ситуации, в които имаме прекалено високо HRV, което също можем да възприемем за лош индикатор. Също, ако HRV e ниско по време на състезание или тренировка, това е нормално.

Досега разбрахме връзката на този параметър с вегетатичната система и сърцето. Дотук няма нещо, което ние съзнателно да използваме, за да променим числото на HRV. И затова дойде време да си поговорим за дишането. 

Когато ние си поемем въздух, когато вдишаме, ние активираме симпатиковия дял на вегетативната нервна система. Издишвайки обаче се активира парасимаптикус. Тук трябва да ни светне лампичката, че ако вдишванията са повече и/или по-дълги като времетраене от издишванията ние възбуждаме тялото си и то получава сигнала бий се или бягай. 

Променяйки дешането си така, че издишванията да са по-продължителни, ние успокояваме нервната си ситема и намаляме пулса си- нещо ключово в стресовите ситуации, в които всеки от нас попада.

.

.

.

В следваща статия ще си говорим за различни дихателни техники, които можем да използваме, за да увеличим нашето HRV.

Нашето тяло има много какво да ни каже за нещата, които му причиняваме и ако започнем да си говорим на един език с него, пътят ни към здравето и дълголетието няма да изглежда толкова труден.

 

До следващия път!

 

Любопитно: знаете ли, че друг начин да “измерим” HRV e силата, с която можем да стиснем с пръстите на ръката си?
Интересен факт: по време на тренирвока и особено на високоинтензивна такава нашия пулс рязко скача и в този момент нашето HRV може да достигне близо до 0

Анилина Димитрова

Сертифицирана по “Приложение на HRV по време на тренировки за издръжливост”

Анилина Димитрова

Сертифицирана по “Приложение на HRV по време на тренировки за издръжливост”

Анилина Димитрова

Сертифицирана по “Приложение на HRV по време на тренировки за издръжливост”

Shopping Cart
Scroll to Top